خانه » بایگانی نویسنده: tertadmin

بایگانی نویسنده: tertadmin

بهسازي خاك

References Han, Jie. Principle and Practice of Ground Improvement,  John Wiley & Sons, 1st edition, 2015 Kirsch, Klaus and Bell, Alan, Ground Improvement, Taylor and Francis, 3rd edition,  ۲۰۱۳ Nicholson, Peter G., Soil improvement and ground modification methods, Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc, 2015 Lectures Chapter 1. Introductions Chapter 2. Materials and Tests Chapter 3. Shallow and Deep Compaction Chapter 4. Over-excavation ... بیشتر بخوانید »

برنامه LandXML2CSDP

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامةCSDP ، مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه کاربران مشکل و وقت‌گیر است. همچنین در این نرم‌افزار استخراج ... بیشتر بخوانید »

سمینار کارشناسی ارشد

Lectures  Introduction Internet Searching How to write thesis proposal Writing and publication of scientific papers References and citations Other Files Sample of M.S. proposal M.S.Thesis format Microsoft Office Word Training Microsoft Office Excel Training Microsoft Office Powerpoint Training EndNote Training E-Resources APA style   بیشتر بخوانید »

تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

References Yang H, Huang. Pavement Analysis and Design. Prentice Hall, 2nd edition, 2004 A.T. Papagiannakis and E.A. Masad, Pavement Design and Materials. John Wiley and Sons, 2008 Rajib B. Mallick and Tahar El-Korchi. Pavement Engineering, Principle and Practice. CRC Press, 2013   Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Flexible Pavements Chapter 3. Kenpave Computer Program Chapter 4. Analysis ... بیشتر بخوانید »

برنامه LandXML2CSDP

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامةCSDP ، مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه کاربران مشکل و وقت‌گیر است. همچنین در این نرم‌افزار استخراج ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک پیشرفته

References Das, B. M.  (۲۰۰۷). Advanced Soil Mechanics. , 3rd edition, Taylor and Francis Budhu, M. (2010). Soil Mechanics and Foundations, 3rd edition,  John Wiley & Sons Helwany, S. (2007). Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons MATLAB Training Lectures Chapter 1. Stress and strain in soil mass Chapter 2. Consolidation Chapter 3. Elastic settlement of soil ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک

Das, B., & Sobhan, K. (2013). Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning Budhu, M. (2015). Soil Mechanics Fundamentals,  John Wiley & Sons Aysen, A. (2003). Problem Solving in Soil Mechanics, Spon Presss Lectures Chapter 1. Origin of soil and Grain size Chapter 2. Weight -Volume relationships Chapter 3. Plasticity of Soil Chapter 4. Classification of Soils Chapter 5. Soil Compaction ... بیشتر بخوانید »

مقدمه‌ای بر نقشه‌برداری و راهسازی با استفاده از۲۰۱۵ AutoCAD Civil 3D

علیرضا غنی زاده، امین تناکی زاده، حامد عمرانی و افشین غنی زاده،  مقدمه‌ای بر نقشه‌برداری و راهسازی با استفاده از۲۰۱۵ AutoCAD Civil 3D ،، انتشارات آذرخش،  ۱۳۹۴، ۳۷۹ صفحه بیشتر بخوانید »

مبانی و مسائل نقشه برداری زمینی

صدیقه میمندی پاریزی، علیرضا غنی زاده و سید حسین سیدالنگی ، مبانی و مسائل نقشه برداری زمینی، ۱۳۹۴، انتشارات آذرخش،  ۳۳۵ صفحه. بیشتر بخوانید »