خانه » بایگانی نویسنده: tertadmin (برگ 2)

بایگانی نویسنده: tertadmin

راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن   فهرست مراجع و منابع: 1- علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ سوم، 1393، انتشارات آذرخش 2-معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، “نشریه 415: آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران”، 1391. 3-سعید منجم، “راهسازی”، ویرایش ... بیشتر بخوانید »

مهندسی سیستم‌ها

نمونه مسائل مسائل مدلسازی حل شده (کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان) مسائل برنامه ریزی خطی مسائل تخصیص مسائل حمل ونقل مسائل کوتاه‌ترین مسیر و بیشترین جریان مسائل کنترل پروژه بیشتر بخوانید »

پروژه راهسازی

highway project

نقشه های توپوگرافی  شماره نقشه  مقیاس  دانلود  1  1:5000    2  1:5000    3  1:5000    4  1:5000    5  1:5000    6  1:5000    7  1:5000  8  1:5000    9  1:5000   مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی نمونه نقشه پروفیل طولی نمونه ... بیشتر بخوانید »

وب سایت شخصی علی‌رضا غنی زاده

استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی سیرجان پست الکترونیکی: ghanizadeh@sirjantech.ac.ir دکتری مهندسی عمران- خاک و پی، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری، دانشگاه تهران، تهران، ایران کارشناسی مهندسی عمران – نقشه‌برداری، دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، تهران، ایران بیشتر بخوانید »