خانه » ۱۳۹۳

بایگانی/آرشیو سالانه: ۱۳۹۳

مهندسی روسازی

مراجع و منابع: امیر محمد طباطبایی، “روسازی راه و فرودگاه“، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ جواد تن‌ زاده، “طراحی ساختار روسازی راه”، نشر صانعی شهمیرزادی، ۱۳۹۰ یونس نیازی، “مهندسی روسازی”، نشر نما و نشر جهان فردا، ۱۳۹۰ فرزین فاروقی، “مصالح، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی”، انتشارات دانشگاه کردستان، ۱۳۹۰ Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2(1). Subgrade soil-Part 1 Chapter 2(2). Subgrade ... بیشتر بخوانید »

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

 مراجع و منابع: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، “مبانی سنجش از دور“، نشر آزاده، ۱۳۹۱ سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری، “سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم افزار ArcGIS)”، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۹۲ مهران قدرتی، “آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)”، نشر آذر، ۱۳۹۱   Lectures of Remote Sensing Part Chapter 1. Introduction and basic ... بیشتر بخوانید »

راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن معيارهاي طرح هندسي راه بر اساس نشريه شماره ۴۱۵   فهرست مراجع و منابع: محمود صفارزاده و محمد شاكري، “طراحي هندسي راه ها و خيابان ها”، ۱۳۹۶، نشر سري عمران علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ ... بیشتر بخوانید »

مهندسی سیستم‌ها

نمونه مسائل مسائل مدلسازی حل شده (کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان) مسائل برنامه ریزی خطی مسائل تخصیص مسائل حمل ونقل مسائل کوتاه‌ترین مسیر و بیشترین جریان مسائل کنترل پروژه بیشتر بخوانید »

پروژه راهسازی

نقشه های توپوگرافی  شماره نقشه  مقیاس  دانلود  ۱  ۱:۵۰۰۰    ۲  ۱:۵۰۰۰    ۳  ۱:۵۰۰۰      ۴  ۱:۵۰۰۰    ۵  ۱:۵۰۰۰    ۶  ۱:۵۰۰۰    ۷  ۱:۵۰۰۰  ۸  ۱:۵۰۰۰    ۹  ۱:۵۰۰۰   مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی نمونه نقشه پروفیل طولی ... بیشتر بخوانید »