خانه » ۱۳۹۳ » مهر

بایگانی/آرشیو ماهانه: مهر ۱۳۹۳

مهندسی روسازی

مراجع و منابع: امیر محمد طباطبایی، “روسازی راه و فرودگاه“، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ جواد تن‌ زاده، “طراحی ساختار روسازی راه”، نشر صانعی شهمیرزادی، ۱۳۹۰ یونس نیازی، “مهندسی روسازی”، نشر نما و نشر جهان فردا، ۱۳۹۰ فرزین فاروقی، “مصالح، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی”، انتشارات دانشگاه کردستان، ۱۳۹۰ Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2(1). Subgrade soil-Part 1 Chapter 2(2). Subgrade ... بیشتر بخوانید »

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

 مراجع و منابع: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، “مبانی سنجش از دور“، نشر آزاده، ۱۳۹۱ سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری، “سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم افزار ArcGIS)”، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۹۲ مهران قدرتی، “آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)”، نشر آذر، ۱۳۹۱   Lectures of Remote Sensing Part Chapter 1. Introduction and basic ... بیشتر بخوانید »