خانه » 2015 » دسامبر

بایگانی/آرشیو ماهانه: دسامبر 2015

مکانیک خاک پیشرفته

References Das, B. M.  (2007). Advanced Soil Mechanics. , 3rd edition, Taylor and Francis Budhu, M. (2010). Soil Mechanics and Foundations, 3rd edition,  John Wiley & Sons Helwany, S. (2007). Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons Introduction to CPT test Introduction to SPT test Introduction to pressure-meter test MATLAB Training بیشتر بخوانید »