خانه » محصولات » برنامه ALD2CSDP

برنامه ALD2CSDP

Civil2CSDP-3برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامة CSDP مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه‌گی‌های شیء‌گرا برای کاربران مشکل و وقت‌گیر است. همچنین در این نرم‌افزار استخراج ارتفاع نقاط جهت ترسیم پروفیل طولی و عرضی بستگی به پارامترهای ورودی از طرف کاربر دارد و همین امر سبب عدم دقت کافی در ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی در مطالعات مرحله اول مسیر می‌شود.

برنامة Autodesk Land Desktop به دلیل پشتیبانی کامل از برنامةAutoCAD  و همچنین شی‌گرا بودن، ابزار بسیار توانا و ساده‌ای جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل است. همچنین در این برنامه استخراج پروفیل طولی و مقاطع عرضی بر پایه مثلث‌بندی و با استفاده از الگوریتمی دقیق انجام می‌شود.

ماکرو Civil2CSDP امکان صدور اجزاء مختلف مسیر که در برنامه Autodesk Land Desktop  طراحی و ترسیم گردیده‌‌اند را به فرمت ASCii سازگار با برنامه CSDP فراهم می‌کند. این اجزاء عبارتند از:

  • خواندن مقاطع عرضی از طریق فایل متنی
  • پلان اتوماتیک مسیر
  • قوسهای افقی(شامل قوسهای دایرة ساده و کلوتوئید- دایرة- کلوتوئید)
  • خط پروژه
  • قوسهای قائم
  • پروفیل طولی با فرمت PARS
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی زمین طبیعی با فرمت Generic
  • پروفیل طولی و مقاطع عرضی زمین طبیعی با فرمت Total Station
  • تهیه گزارش از اجزاء پلان و خط پروژه

به عبارت دیگر می‌توان مرحله طراحی و ویرایش پلان، پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر را در محیط Autodesk Land Desktop انجام داد و سپس کلیة اجزاء طرح شده را در فایلهای ASCII قابل خواندن توسط برنامة CSDP نوشت. سپس می‌توان این اجزاء را در برنامة CSDP خواند و محاسبات تکمیلی مانند برآورد احجام عملیات خاکی و یا چاپ پلان، پروفیل طولی و مقاطع عرضی را توسط برنامة CSDP انجام داد.

به علاوه برنامة فوق امکان ایجاد گزارش از سومه‌های افقی، قوسهای افقی و خط پروژه را نیز فراهم می‌کند.

pdfراهنمای برنامه

order

نظر دادن بسته است.