خانه » محصولات » سفارش

سفارش

order1

فهرست قیمت برنامه‌ها:

  1. برنامه LandXML2CSDP 1.0 به مبلغ ۴۵۰۰۰۰۰ ریال.
  2. برنامه ALD2CSDP 2009 به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود)
  3. برنامه PG4ALD 2009 به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود)
  4. برنامه Civil2CSDP 2013به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود)
  5. برنامه PG4Civil 2013 به مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود)
  • به منظور سفارش محصولات مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ۶۷۱۶-۰۴۹۸-۸۳۱۰-۵۸۵۹ بانك تجارت به نام علیرضا غنی‌زاده واریز و سپس مشخصات و آدرس کامل همراه با کد پستی خود  را برای اینجانب از طریق پست الکترونیکی ghanizadeh.alireza@gmail.com ارسال نمایید. سفارش ظرف مدت یک هفته از طریق پست پیشتاز ارسال می گردد.

نظر دادن بسته است.