خانه » محصولات » برنامه LandXML2CSDP

برنامه LandXML2CSDP

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامةCSDP ، مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه کاربران مشکل و وقت‌گیر است. همچنین در این نرم‌افزار استخراج ارتفاع نقاط جهت ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی بستگی به پارامترهای ورودی از طرف کاربر دارد و همین امر سبب عدم دقت کافی در ترسیم پروفیل طولی و مقاطع عرضی در مطالعات مرحله اول مسیر می‌شود.

فرمت LandXML به عنوان یک فرمت استاندارد به منظور تبادل اطلاعات مربوط به پروژه‌های سیویل در سطح جهان پذیرفته شده است و اکثر نرم‌افزارهای مشهور طراحی مسیر از جمله AutoCAD Land ، AutoCAD Civil 3  و Bently Inroards از این فرمت پشتیبانی می‌کنند. فایل LandXML در بردارنده کلیه اطلاعات مسیر از جمله اجزاء تشکیل دهنده پلان، پروفیل طولی و مقاطع عرضی است.

برنامه LandXML2CSDP امکان تهیه فایل‌های به فرمت ASCii سازگار با برنامه CSDP بر اساس فایل‌های LandXML را فراهم می‌کند. این فایل‌ها عبارتند از:

  1. فایل پلان اتوماتیک مسیر
  2. فایل قوسهای افقی(شامل قوسهای دایرة ساده و کلوتوئید- دایرة- کلوتوئید)
  3. فایل خط پروژه
  4. فایل قوسهای قائم
  5. فایل پروفیل طولی با فرمت PARS
  6. فایل پروفیل طولی و مقاطع عرضی زمین طبیعی با فرمت Generic
  7. فایل پروفیل طولی و مقاطع عرضی زمین طبیعی با فرمت Total Station

به عبارت دیگر می‌توان مرحله طراحی و ویرایش پلان، پروفیل طولی و مقاطع عرضی مسیر را در سایر نرم‌افزارهای راهسازی از جمله AutoCAD Civil 3D انجام داد و سپس با بهره‌گیری از فایل LandXML کلیة اجزاء طرح شده را در فایلهای ASCII قابل خواندن توسط برنامة CSDP نوشت. در ادامه می‌توان این اجزاء را در برنامة CSDP خواند و محاسبات تکمیلی مانند برآورد احجام عملیات خاکی و یا چاپ پلان، پروفیل طولی و مقاطع عرضی را توسط برنامة CSDP انجام داد.

 

این برنامه قابلیت نصب بر روی ویندوزهای ۳۲ بیتی و ۶۴ بیتی را دارد.

pdfراهنمای برنامه

order

 

نظر دادن بسته است.