برنامه ALD2CSDP

Civil2CSDP-3

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامة CSDP مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه‌گی‌های شیء‌گرا برای کاربران ... بیشتر بخوانید »

برنامه PG4ALD

برنامة Autodesk Land Desktop به عنوان یک ابزار بسیار قوی و دقیق در بین راهسازان و طراحان مسیر، جای خود را باز نموده است. با این وجود این برنامه از لحاظ ترسیم پروفیل طولی دارای محدودیت‌هایی است و خروجی این برنامه نیاز اکثر کاربران را پاسخگو نیست. از جمله محدودیت‌های این برنامه در ترسیم پروفیل طولی می‌‌توان به عدم شیت‌بندی، ... بیشتر بخوانید »

آیین نامه‌ ها

آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران (نشریه شماره 415) آیین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره 234 – تجدید نظر اول) مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت (نشریه شماره 341) مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت (نشریه شماره 339) راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی (نشریه شماره 296) مشخصات فنی و عمومی راهداری (نشریه شماره 280) دستورالعمل تثبیت لایه‌های ... بیشتر بخوانید »

برنامه PG4Civil 3D

PG4CIVIL3D-3

برنامة AutoCAD Civil 3D به عنوان یک ابزار بسیار قوی و دقیق در بین راهسازان و طراحان مسیر، جای خود را باز نموده است. با این وجود این برنامه از لحاظ ترسیم پروفیل طولی دارای محدودیت‌هایی است و خروجی این برنامه نیاز اکثر کاربران را پاسخگو نیست. از جمله محدودیت‌های این برنامه در ترسیم پروفیل طولی می‌‌توان به عدم شیت‌بندی، ... بیشتر بخوانید »

سفارش

فهرست قیمت برنامه‌ها: برنامه LandXML2CSDP 1.0 به مبلغ 4500000 ریال. برنامه ALD2CSDP 2009 به مبلغ 4000000 ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود) برنامه PG4ALD 2009 به مبلغ 4000000 ریال شامل سی دی نصب برنامه و قفل سخت افزاری (در حال حاضر عرضه نمی‌شود) برنامه Civil2CSDP 2013به مبلغ 4000000 ریال شامل سی ... بیشتر بخوانید »

برنامه Civil2CSDP

Civil2CSDP-3

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامةCSDP  مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه‌گی‌های شیء‌گرا برای کاربران مشکل ... بیشتر بخوانید »