خانه » دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی

trainingبرگزاری دوره‌های آموزشی به شرح زیر:

  • آموزش طرح هندسی مسیر با استفاده از نرم‌افزار  AutoCAD Civil 3D
  • آموزش طرح هندسی مسیر با استفاده از نرم‌افزار  Autodesk Land Desktop
  • آموزش طرح هندسی مسیر به صورت تلفیقی با استفاده از AutoCAD Civil 3D و  CSDP for Windows
  • کاربرد نرم‌افزار Autodesk Land Desktop در پروژه‌های نقشه‌برداری
  • کاربرد نرم‌افزار AutoCAD Civil 3D در پروژه‌های نقشه‌برداری
  •  طراحی روسازی راه بر اساس نشریه ۲۳۴ به همراه آموزش نرم‌افزار مربوطه

نظر دادن بسته است.