خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح هندسی مسیر

بایگانی/آرشیو برچسب ها : طرح هندسی مسیر

اشتراک به خبردهی

برنامه ALD2CSDP

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامة CSDP مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه‌گی‌های شیء‌گرا برای کاربران ... بیشتر بخوانید »

آیین نامه‌ ها

آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران (نشریه شماره ۴۱۵) آیین نامه روسازی آسفالتی راه‌های ایران (نشریه شماره ۲۳۴ – تجدید نظر اول) مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت (نشریه شماره ۳۴۱) مشخصات فنی اجرایی بازیافت سرد آسفالت (نشریه شماره ۳۳۹) راهنمای بهسازی رویه‌های شنی و آسفالتی (نشریه شماره ۲۹۶) مشخصات فنی و عمومی راهداری (نشریه شماره ۲۸۰) دستورالعمل تثبیت لایه‌های ... بیشتر بخوانید »

برنامه Civil2CSDP

برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامةCSDP  مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا طراحی خط پروژه به دلیل عدم پشتیبانی کافی از ویژه‌گی‌های شیء‌گرا برای کاربران مشکل ... بیشتر بخوانید »