خانه » دسته‌بندی نشده

بایگانی دسته بندی ها : دسته‌بندی نشده

اشتراک به خبردهی

سمینار کارشناسی ارشد

Lectures  Introduction Internet Searching How to write thesis proposal Writing and publication of scientific papers References and citations Other Files Sample of M.S. proposal M.S.Thesis format Microsoft Office Word Training Microsoft Office Excel Training Microsoft Office Powerpoint Training EndNote Training E-Resources APA style   بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک

Das, B., & Sobhan, K. (2013). Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning Budhu, M. (2015). Soil Mechanics Fundamentals,  John Wiley & Sons Aysen, A. (2003). Problem Solving in Soil Mechanics, Spon Presss Lectures Chapter 1. Origin of soil and Grain size Chapter 2. Weight -Volume relationships Chapter 3. Plasticity of Soil Chapter 4. Classification of Soils Chapter 5. Soil Compaction ... بیشتر بخوانید »

راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن   فهرست مراجع و منابع: 1- علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ سوم، 1393، انتشارات آذرخش 2-معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، “نشریه 415: آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران”، 1391. 3-سعید منجم، “راهسازی”، ویرایش ... بیشتر بخوانید »

مهندسی سیستم‌ها

نمونه مسائل مسائل مدلسازی حل شده (کتاب پژوهش عملیاتی دکتر مهرگان) مسائل برنامه ریزی خطی مسائل تخصیص مسائل حمل ونقل مسائل کوتاه‌ترین مسیر و بیشترین جریان مسائل کنترل پروژه بیشتر بخوانید »