خانه » مطالب درسی

بایگانی دسته بندی ها : مطالب درسی

اشتراک به خبردهی

تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

References Yang H, Huang. Pavement Analysis and Design. Prentice Hall, 2nd edition, 2004 A.T. Papagiannakis and E.A. Masad, Pavement Design and Materials. John Wiley and Sons, 2008 Rajib B. Mallick and Tahar El-Korchi. Pavement Engineering, Principle and Practice. CRC Press, 2013   Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Flexible Pavements Chapter 3. Kenpave Computer Program Chapter 4. Analysis ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک پیشرفته

References Das, B. M.  (۲۰۰۷). Advanced Soil Mechanics. , 3rd edition, Taylor and Francis Budhu, M. (2010). Soil Mechanics and Foundations, 3rd edition,  John Wiley & Sons Helwany, S. (2007). Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons MATLAB Training Lectures Chapter 1. Stress and strain in soil mass Chapter 2. Consolidation Chapter 3. Elastic settlement of soil ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک

Das, B., & Sobhan, K. (2013). Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning Budhu, M. (2015). Soil Mechanics Fundamentals,  John Wiley & Sons Aysen, A. (2003). Problem Solving in Soil Mechanics, Spon Presss Lectures Chapter 1. Origin of soil and Grain size Chapter 2. Weight -Volume relationships Chapter 3. Plasticity of Soil Chapter 4. Classification of Soils Chapter 5. Soil Compaction ... بیشتر بخوانید »

مهندسی روسازی

مراجع و منابع: امیر محمد طباطبایی، “روسازی راه و فرودگاه“، نشر دانشگاه تهران، ۱۳۸۷ جواد تن‌ زاده، “طراحی ساختار روسازی راه”، نشر صانعی شهمیرزادی، ۱۳۹۰ یونس نیازی، “مهندسی روسازی”، نشر نما و نشر جهان فردا، ۱۳۹۰ فرزین فاروقی، “مصالح، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی”، انتشارات دانشگاه کردستان، ۱۳۹۰ Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2(1). Subgrade soil-Part 1 Chapter 2(2). Subgrade ... بیشتر بخوانید »

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

 مراجع و منابع: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، “مبانی سنجش از دور“، نشر آزاده، ۱۳۹۱ سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری، “سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم افزار ArcGIS)”، نشر جهاد دانشگاهی،۱۳۹۲ مهران قدرتی، “آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)”، نشر آذر، ۱۳۹۱   Lectures of Remote Sensing Part Chapter 1. Introduction and basic ... بیشتر بخوانید »

راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن معيارهاي طرح هندسي راه بر اساس نشريه شماره ۴۱۵   فهرست مراجع و منابع: محمود صفارزاده و محمد شاكري، “طراحي هندسي راه ها و خيابان ها”، ۱۳۹۶، نشر سري عمران علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ ... بیشتر بخوانید »

پروژه راهسازی

نقشه های توپوگرافی  شماره نقشه  مقیاس  دانلود  ۱  ۱:۵۰۰۰    ۲  ۱:۵۰۰۰    ۳  ۱:۵۰۰۰      ۴  ۱:۵۰۰۰    ۵  ۱:۵۰۰۰    ۶  ۱:۵۰۰۰    ۷  ۱:۵۰۰۰  ۸  ۱:۵۰۰۰    ۹  ۱:۵۰۰۰   مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی نمونه نقشه پروفیل طولی ... بیشتر بخوانید »