خانه » مطالب درسی

بایگانی دسته بندی ها : مطالب درسی

اشتراک به خبردهی

تحلیل و طراحی روسازی پیشرفته

References Yang H, Huang. Pavement Analysis and Design. Prentice Hall, 2nd edition, 2004 A.T. Papagiannakis and E.A. Masad, Pavement Design and Materials. John Wiley and Sons, 2008 Rajib B. Mallick and Tahar El-Korchi. Pavement Engineering, Principle and Practice. CRC Press, 2013   Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2. Analysis of Flexible Pavements Chapter 3. Kenpave Computer Program Chapter 4. Analysis ... بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک پیشرفته

References Das, B. M.  (2007). Advanced Soil Mechanics. , 3rd edition, Taylor and Francis Budhu, M. (2010). Soil Mechanics and Foundations, 3rd edition,  John Wiley & Sons Helwany, S. (2007). Applied Soil Mechanics with ABAQUS Applications, John Wiley & Sons Introduction to CPT test Introduction to SPT test Introduction to pressure-meter test MATLAB Training بیشتر بخوانید »

مکانیک خاک

Das, B., & Sobhan, K. (2013). Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning Budhu, M. (2015). Soil Mechanics Fundamentals,  John Wiley & Sons Aysen, A. (2003). Problem Solving in Soil Mechanics, Spon Presss Lectures Chapter 1. Origin of soil and Grain size Chapter 2. Weight -Volume relationships Chapter 3. Plasticity of Soil Chapter 4. Classification of Soils Chapter 5. Soil Compaction ... بیشتر بخوانید »

مهندسی روسازی

مراجع و منابع: امیر محمد طباطبایی، “روسازی راه و فرودگاه“، نشر دانشگاه تهران، 1387 جواد تن‌ زاده، “طراحی ساختار روسازی راه”، نشر صانعی شهمیرزادی، 1390 یونس نیازی، “مهندسی روسازی”، نشر نما و نشر جهان فردا، 1390 فرزین فاروقی، “مصالح، طراحی و ساخت روسازی آسفالتی”، انتشارات دانشگاه کردستان، 1390 Lectures Chapter 1. Introduction Chapter 2(1). Subgrade soil-Part 1 Chapter 2(2). Subgrade ... بیشتر بخوانید »

کاربرد RS و GIS در مهندسی عمران

 مراجع و منابع: سیدباقر فاطمی و یوسف رضایی، “مبانی سنجش از دور“، نشر آزاده، 1391 سیدرضا حسین زاده و علیرضا بیدخوری، “سیستم های اطلاعات جغرافیایی GIS (مبانی و آموزش نرم افزار ArcGIS)”، نشر جهاد دانشگاهی،1392 مهران قدرتی، “آموزش کاربرد ArcGIS در مهندسی آب (هیدرولوژی و هیدروژئولوژی)”، نشر آذر، 1391   Lectures of Remote Sensing Part Chapter 1. Introduction and basic ... بیشتر بخوانید »

راهسازی

تمرین‌های درس راهسازی مقدمه‌ای بر نرم افزار AutoCAD Land Development 2000i و طراحی مسیر به کمک آن   فهرست مراجع و منابع: 1- علیرضا غنی زاده و ابراهیم سنگ‌سفیدی، “مسائل طرح هندسی و نقشه‌برداری مسیر”، چاپ سوم، 1393، انتشارات آذرخش 2-معاونت فنی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، “نشریه 415: آیین نامه طرح هندسی راه‌های ایران”، 1391. 3-سعید منجم، “راهسازی”، ویرایش ... بیشتر بخوانید »

پروژه راهسازی

highway project

نقشه های توپوگرافی  شماره نقشه  مقیاس  دانلود  1  1:5000    2  1:5000    3  1:5000    4  1:5000    5  1:5000    6  1:5000    7  1:5000  8  1:5000    9  1:5000   مشخصات نقشه‌ها و مواردی که باید در گزارش کار آورده شوند قالب تهیه گزارش کار پروژه راهسازی برنامه زمانبندی انجام پروژه راهسازی نمونه نقشه پروفیل طولی نمونه ... بیشتر بخوانید »