نرم‌افزارهای کاربردی

نرم‌افزارهای ژئوتکنیک، روسازی و طرح هندسی

برنامه Civil2CSDP

توضیحات قابلیت‌ها دانلود سفارش و خرید توضیحات برنامه CSDP جزو قویترین برنامه‌ها در زمینه طرح هندسی مسیر است که در ایران توسط بیشتر شرکتهای مشاوره جهت طرح هندسی انواع تسهیلات حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گیرد. با وجود توانایی‌های بسیار برنامهCSDP ، مهارت و کار با برخی از قسمتهای آن مانند مد پلان یا …

برنامه Civil2CSDP ادامه مطلب »